tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Biz Kimiz

Kariyer Geliştirme Ofisi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin öğrenci ve mezunlarına profesyonel gelişim desteği sağlayan birimidir. Öğrencilerin üniversiteye girişlerinden itibaren seminer ve sertifika programları ile danışmanlık faaliyetleri yürüterek kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.
 
Ayrıca öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve mezunlarına en uygun iş imkânlarını sağlayabilmek adına özel sektör ve kamu ile pek çok alanda işbirliği faaliyetleri yürütür.
 
Misyon:
 
Üniversitemiz öğrencilerine ve mezunlarına yönelik; kariyer bilincinin oluşturulması, kariyer planlama desteği sağlanması ve böylelikle öğrencilerimizin bireysel, sosyal ve profesyonel anlamda donanımlı bireyler olarak iş hayatına hazırlamayı hedeflemektedir.
 
Vizyon:
 
Tüm öğrenci ve mezunlarımıza bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetler sunarak, iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde olan bir ofis haline gelmektir.  Öğrencilerimizi, eğitimleri süresince profesyonel iş hayatına hazırlamak ve mezun olduklarında, aldıkları eğitim doğrultusunda istihdam edilmesine katkıda bulunmak.
 
Hedeflerimiz
 
Tüm öğrenci ve mezunlar ile kişisel, mesleki ve akademik karar verme gibi konularda ayrılmaz ve yaşam boyu süren bir süreç olan kariyer gelişiminde işbirliği halinde olmak,
Tüm öğrenci ve mezunlara bireysel yetenekleri, ilgi alanları ve değerlerine dayalı seçeneklerin keşfedilmesinin öğretildiği destekleyici, güvenli, duyarlı ve saygılı bir ortam oluşturmak,
Tüm unsurları ile ilgili ve etkin bir hizmet sunulduğundan emin olmak,
Sürekli değişen bir çevre içerisinde kariyer keşfini destekleyen gerekli insan, teknoloji ve bilgi kaynaklarının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak,
Öğrencilerimize kendi alanları ile ilgili işletmelerde staj olanağı sağlamak, iş arama ve işe giriş süreçlerinde destek vermektir.